Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

16.10.2017

İlgi: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.1.2017 ve E.17527 sayılı yazısı

İlgi sayılı yazıda: Mardin ili Nusaybin ilçesi, riskli alan sınırları içerisinde yer alan; Abdülkadirpaşa, Dicle Yenişehir, Fırat Mahalleleri içerisinde yaklaşık 133,21 hektarlık 1. Etap 1. Kısım proje alana ait 1\5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1\1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 6745, 5233, 6306 sayılı kanunlar ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca resmen onaylanmıştır.

Onaylanmış olan imar plan değişikliğinin belediyemiz ilan ve yayın cihazları ile 15 gün ilan edilmesi, ilan edilmesine dair belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğğü'ne ilan ve zabıt varakası gönderilmesi gerekmektedir.

Takdirlerinize arz olunur. 11.10.2017

Duyuru Resim