Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

9.11.2017

İMAR KONULU BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 

İMAR PLANLARI VE

1- Çap ve Röperli Kroki

2- Tapu Senedi (Arsa hisseli veya başka bir şahsın adına kayıtlı ise

   tapu sahiplerinin muvafakatnamesi )

3 -  imar planı değişikliği açıklama raporu 7 adet

4 - İmar planı değişikliği paftası 7 adet

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

5 - Plan müellifine ait serbest şehircilik bürosu mesleki denetim

     Bilgi formu ve tescil belgesi

6 – Yürürlükteki İmar Plan Örneği

7 - Plan müellifine ait plan yapımı yeterlilik belgesi

8 - Plan müellifine ait imza sirküsü

9 - İlgili Kurumlardan alınacak görüş yazısı.

10- İmar Plan Önerisine Ait Sayısal verileri İçerin Cd

11- Dilekçe ( Tüm Maliklerin imzası)

 

İMAR DURUMU BELGESİ İÇİN İSTENE BELGELER

1- Aplikasyon Kroki

2- Tapu Senedi (Arsa hisseli veya başka bir şahsın adına kayıtlı ise

   Tapu sahiplerinin muvafakat namesi )

3- Kimlik Fotokopisi

4- Dilekçe

 

1- Güncel Tapu Belgesi

İFRAZ TEVHİT VE YOLA

2-  Kadastro Onaylı Teknik belge.

TERK İŞLEMLERİ

3- Çap ve Röperli Kroki

İÇİN İSTENEN BELGELER

4- Talep Edilen işleme ilişkin Harita Mühendisince hazırlanan

   Plan (4 Adet)

 

5- Değişiklik haritaları kontrol bilgileri formu

 

6- Nokta ve Alan Özet Bilgileri

7- Müellif ile Malikler arasındaki Sözleşme.

 

8- Dilekçe ( Tüm maliklerin imzası veya muvafakat nameleri)

 

Duyuru Resim