Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

24.12.2018

MEMUR KADROLARI ALIMI (24-12-2018)

Mardin ili, Nusaybin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmenliği, Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadro açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Düzeltilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilmiş, personel alımına ilişikin duyuru EK'tedir.


Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü --->  https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/nusaybin-belediye-baskanligina-ilk-defa-atanmak-uzere-memur-alim-ilani-duyuru-368273

Nusaybin Belediyesi Memur Alım ----> /FileStorage/files/NUSAYB%C4%B0N%20%C4%B0LAN%20(3).docx

MEMUR BAŞVURU FORMU ----> /FileStorage/files/MEMUR%20BA%C5%9EVURU%20FORMU.doc

ZABITA BAŞVURU FORMU -EK-2 ----> /FileStorage/files/ZABITA%20BA%C5%9EVURU%20FORMU%20-EK-2.doc

Duyuru Resim