Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

22.11.2018

ÖNEMLİ DUYURU (20.11.2018)

T.C

MARDİN VALİLİĞİ

Kadastro Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

Müdürlüğümüz yetki alam içerisinde 2017 yılı çalışma programmda 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Ek Madde 1 (Ek: 22/2/2005 5304/11 md.) Hükmü gereğince Kadastro Haritalarının Sayısallaştırilması SAYMRD-ATL ihaleli işler kapsamımda:

Mardin İli, Nusaybin İlçesi ,Yenturan Mahallesinde sayısallaştırma çalışmaları tamamlanmis olup; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu' nun 11. Maddesi gereğince 20.11.2018 ila 19.12.2018 tarihleri arasında 30 gün müddetle Nusaybin Kadastro Biriminde, Nusaybin Belediyesi ile Yenituran Mahalle Muhtarlığında Aski İlanına çıkartılmıştır.

İlan için gerekli işlemlerin yapılmasını ve ilanın bitiminde , bir örneği ilişik ''Askı Cetveli İlan Tutanağı " nın düzenlenerek Müdürlüğümüze gönderilmesi hususu;

Önemle Duyurulur.

Duyuru Resim