Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

10.1.2019

Revizyon ilan planları (10/01/2019)

          Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, İlçemize ait 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planları 25.12.2018 tarih 2018/645 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

          1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı Mardin Büyükşehir Belediyesinin tarafınca onaylanan İmar planı belediyemizde askıya çıkarılmıştır. İlan Olunur.08.01.2019

 

Necmettin KARDAŞ
Belediye Başkanı a.
İmar ve Şehircilik Müd.V.

Duyuru Resim