Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

28.2.2018

Riskli alandaki hak sahiplerine önemle duyurulurÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA
 MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ,
RİSKLİ ALANDAKİ HAK SAHİPLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

..../ ..... /2018

 

Mardin İli Nusaybin İlçesi Abdülkadirpaşa, Akçatarla, Bahçebaşı, Çatalözü, Çelikyurt, Kışla, Yakınköy, Yenituran ve Yıldırım Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 785,91 hektarlık alan, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2016/9141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” olarak ilan edilmiş olup 09/09/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

              Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uzlaşmaya esas muvafakat görüşmeleri başlatılmıştır.
              Söz konusu alanda hak sahibi olarak tespit edilen ancak adres bilgilerine ulaşılamaması nedeniyle kendilerine tebligat yapılamayan hak sahiplerinin;

  1. T.C. kimlik fotokopisi
  2. İkametgah belgesi
  3. Tapu aslı veya onaylı sureti
  4. 2981 sayılı yasaya göre verilmiş bulunan Tapu Tahsis Belgesi aslı veya onaylı sureti
  5. Arsa veya yapılar için düzenlenmiş vergi beyannamesi aslı veya onaylı sureti
  6. En son ödenmiş arsa veya yapı vergi makbuzu
  7.  Varsa Nusaybin Belediyesince verilmiş bulunan numarataj
  8. Ödenmiş elektrik veya su makbuzu örneği
  9. Varsa mülkiyet üzerine kayıtlı Murisin veraset ilamı
  10. Varsa vekalet belgesi

içeren bilgi ve belgelerle birlikte, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde hak sahiplerinin bizzat veya yetkili temsilcileri tarafından “Moryakup Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 40/A Nusaybin/MARDİN” adresindeki Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’ne müracaat ederek uzlaşma görüşmelerine katılmaları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

Duyuru Resim