Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

24.3.2018

TAŞERON PERSONEL SINAV SONUÇLARI

TAŞERON PERSONEL SINAV SONUÇLARI


 

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 39.maddesi uyarınca, Belediyemiz Başkanlığı Sınav Komisyon Üyeleri tarafından 16-20/03/2018 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı sınavlar sonucunda; BAŞARILI ve BAŞARISIZ olan hizmet alımı personel listesi aşağıda ilan edilmiştir. Ayrıca ilgili madde gereği "Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz" hükümleri uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınav komisyonu kararına itirazlar ise ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak Mardin Valiliğinde Kurulan Sınav İtiraz komisyonuna yapabileceklerdir.

 

               İlgililere ilanen tebliğ olunur.

  

NOT:

 

1-Adayların arşiv araştırma ve güvenlik soruşturması henüz sonuçlanmamıştır. Arşiv araştırması sonucunda atanmasına engel hali olanların atama işlemleri işe başlamış dahi olsalar iptal edilecektir.

  

2-Sonradan işe başlamasına mani bir durumu ortaya çıkanların geçiş işlemi yapılmayacaktır.

 

Sınav Sonuçları Tablosunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

/DosyaDeposu/files/S%c4%b1nav%20Sonu%c3%a7lar%c4%b1(1).docx

Duyuru Resim