Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

15.3.2018

Taşeron Personellerinin Sınav Grup Listeleri

 

 

T.C.

MARDİN İLİ

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sınav Komisyon Başkanlığı

 

 

İLAN

 

         696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsünde Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ile Geçici 24’uncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar ile ilgili Tebliğ 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğin 39. Maddesi gereği Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınavı, 16 – 20 Mart tarih aralığında Belediyemiz Ana Hizmet binasında yapılacaktır.

 

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin 39. maddesinde geçen “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınav sonuçları olumsuz olarak bildirilen işçi veya işçiler sözlü sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle elenen personeller yazılı olarak Mardin Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna başvurabilir.

 

Sınav Bilgileri Tablosunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

/DosyaDeposu/files/SINAV%20B%c4%b0LG%c4%b0LER%c4%b0%20TABLOSU(1).doc

 

 

Duyuru Resim