Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

15.2.2019

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İLAN (15-02-2019)

İLAN

Mardin, Şırnak İlleri; Cizre, İdil, Silopi, Nusaybin İlçeleri Arası Mevkii’nde  T.C. Devlet 
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından 
yapılması planlanan Nusaybin- Cizre- Sılopi- Habur Demiryolu projesi ile ilgili olarak 
http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/7170  linkinde yer alan çevresel etki değerlendirmesi 
raporu, inceleme ve değerlendirme komisyonunca  yeterli bulunmuş olup, nihai kabul
edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı  çevresel etki değerlendirme raporu halkın görüş ve
önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta  (10) Gün görüşe 
açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık 
halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını , ek 
çalışmalar yapılmasını ya da inceleme değerlendirme komisyonunun yeniden toplanmasını 
isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen çevresel etki değerlendirmesi  raporu (10) gün halkın 
görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde İl Müdürlüğümüze veya
Bakanlığımıza müracaat edebilir

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 

Proje sahibi                    : T.C. Devlet  Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu 
                                      Yapım Dairesi Başkanlığı

Proje yeri                        : Mardin, Şırnak İlleri; Cizre,  İdil ,Silopi, Nusaybin İlçeleri arası mevkii

Bilgi için                          : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü /MARDİN

Telefon                             : 0 482 212 11 99
Faks                                : 0 482 212 28 9

Duyuru Resim