Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

12.9.2017

T.C. NUSAYBİN BELEDİYESİ Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI

İlçemiz Eskihisar Mahallesi sınırları dahilinde kalan 2.Derece sit alanı olarak tescili Marin kenti harabeleri içerisinde yapılan 120.m2 yüz ölçümlü Betonarne karkas tek katlı yapının yıkım işi ihalesi, 22/d Maddesi ( Doğrudan Temin) usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 25.09.2017 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar istenilen belgelerle birlikte Nusaybin Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 1- İdarenin:

a) Adresi : Moryakup Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 18 - 47300 - Nusaybin/MARDİN

b) Telefon ve Faks numarası:0 4824151295- 04824153699

c) Elektronik Posta Adresi :

 2- İhale Konusu işin:

 a) Niteliği türü ve miktarı : 120.m2 yüz ölçümlü Betonarne karkas tek katlı bina

 b) Yapılacağı yer : Eskihisar Mahallesi sınırları dahilinde kalan 2.Derece sit alanı olarak tescili Marin kenti harabeleri içerisinde yapılan 120.m2 yüz ölçümlü Betonarne karkas tek katlı bina

c) İşin süresi : 30(Otuz) gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:  Nusaybin Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

 b) Tarihi ve saati :25/09/2017 saat: 15.00

4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)

 * İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli, Tüzel kişi ise)

* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise)

 * Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise)

* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise)

* Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noter Onaylı imza sirküsü (Tüzel kişi ise)

* Araç Taahhütnamesi : (Ekskavatör, loder, v.b.gibi makineler ile kırıcılı veya kırıcısız kazının yapılması, taşıtlara yüklenip döküm mahalline kadar taşınması, boşaltılması esnasında yıkım sırasında idare herhangi bir araç, gereç ve yardım desteği sağlamayacaktır.) İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyona teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.

Duyuru Resim