Duyurular

Nusaybin Belediyesi Güncel Duyurular

9.11.2017

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VE YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Güncel onaylı Tapu çıktısı. Tapu kendisine ait değilse vekâletname

 2. SGK İlişiksiz Belgesi

 3. Fenni mesul raporları (Yapı denetimsiz)

 4. Röperli kroki.

 5. Enerji kimlik belgesi

 6. İmar durumu fotokopisi

 7. Ruhsat fotokopisi

 8. Cephe Fotoğrafları (13*18 ebadında ön ve arka 1’er adet)

 9. Mimari Proje 2 takım.

 10. Kimlik Fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.( 1’er adet)

 11. Dilekçe

 12. Yapı Kullanma İzin Belgesi harcı, Plan proje tasdik harcı ve İşgaliye ücreti alınmaktadır.

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. 1- Başkanlığa hitaben Dilekçe ( İnşaat yapmak istediğine dair )

 2. 2- Tapu fotokopisi.  ( Tapu son bir aya ait değilse, Tapu sicil müdürlüğünden onaylı tapu örneği çıkarılacaktır) Tapu kendisine ait değilse vekâletname. Tapu hisseliyse Noterden diğer maliklerin muvafakat namesi alınacak.

 3. 3- Aplikasyon krokisi 1 adet (lisanslı bürolardan alınacaktır.)

 4. 4- İmar durum belgesi ( son bir yıla ait)  ( Belediyeden alınacaktır.)

 5. 5- a) Yapı sahibi şahıssa: Nüfus cüzdanı fotokopisi,  

 6.        Yerleşim yeri belgesi

 7.    b) Müteahhidi firma ise; Ticaret sicil faaliyet belgesi, Vergi levhası, Yetkili belgesi, Sigorta sicil numarası belgesi, Sözleşeme numarası ve tarihi, Sicile esas adres, Yetki numarası

 8.   c) Müteahhid şahıs ise; Kimlik fotokopisi, Ticaret sicil faaliyet belgesi, ikametgâh adresi, Sözleşme numarası ve tarihi, vergi levhası. Sigorta sicil numarası,

 9.   d) Şirketler için: Oda Sicil Belgesi, İmza Sirküsü, Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki belgesi, Yetki numarası

( Müteahhitlerle Sözleşmeler noter onaylı olacak)

 e)Kooperatifler için: İmza Sirküsü, Karar Defteri, Yetki Belgesi

6- Mimari proje 6 takım. Ayrıca cd si.

7- Statik proje ve raporları 5 takım

   İskele projesi ve raporları 5 takım  

8- Elektrik projesi 5 takım

9- Mekanik proje ve raporları 5 takım  

10- Proje müelliflerinin Taahhütnamesi.

11- Zemin etüdü raporları. (Jeoloji ve jeofizik)

12-Yapı aplikasyon projesi 2 adet

13- ÇED Raporu  ( kapsam dâhilindekiler)

14- Yapı Denetim Kanunu Kapsamında istenilen belgeler.

2       15- Alınan Harçlar: Bina inşaat harcı, Plan Proje Tasdik harcı,  

             Yol harcı, Otopark Harcı ve Kazı harcı alınmaktadır.

 

Duyuru Resim