Haberler

Nusaybin Belediyesi Güncel Haberler

19.12.2017

Demokrasi Parkına yağmatik yerleştirildi

Belediyemize bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkına Atık Yağ Makinesi (Yağmatik) yerleştirildi.

Evlerde lavabolara dökülen atık yağların çevreye ve yeraltı sularına verdiği büyük zararı önlemek için atık yağ toplama kampanyası başlatan Belediyemize bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve teşvik etmek amacıyla yürüttüğü bitkisel atık yağ projesi kapsamında, Demokrasi Parkına ilk yağmatik kurulumunu gerçekleştirdi. Makine sesli olarak çalışmakla birlikte 1 litre atık yağa 25 kuruş hediye ediyor.

Biyodizel egzoz duman gazlarını azaltırken, karbondioksit miktarını %78 oranında düşürerek hava kirliliğini en aza indirgemektedir. Bitkisel atık yağların evsel atıklarla birlikte atılması, kanalizasyon sistemi gibi kolektör sistemlerine verilmesi veya kontrolsüz bir şekilde açık alanlara bırakılması çevreye zarar vermektedir. Bu alanlara dökülen atık yağlar kolektör sistemlerinin tıkanmasına, yeraltı sularının kirlenmesine, evsel atık su kirliliğinin ve arıtma tesisi maliyetlerinin artmasına neden olabilmektedir. Bitkisel atık yağların çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması ile insan ve çevre sağlığı korunabilecek ve geri kazanımı ile ekonomik değeri olan ürünler üretilerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak; çevresel bir problem çevresel avantaja dönüştürülebilecektir. Bitkisel atık yağlarınız çevreci yakıt olan biyodizele dönüşmektedir.

Haber Resim Galeri